powrót


EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W roku 2009 po raz pierwszy uczniowie III klas gimnazjum przystąpią do egzaminu z języka obcego. Szkoła językowa SPOT, specjalnie z myślą o przyszłych absolwentach, uruchamia już od września 2008 roku kursy przygotowawcze do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.

FORMA EGZAMINU

Egzamin gimnazjalny ma formę pisemną. Składa się z trzech części z zadaniami pisemnymi takich, jak: rozumienie ze słuchu , odbiór tekstu czytanego (sprawdzający umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji) oraz reagowanie językowe, czyli interakcja. Łączna możliwa ilość punktów do zdobycia za wykonane zadania wynosi 50. Egzamin obejmuje 15 zakresów tematycznych, do których zaliczamy m.in.: elementy wiedzy o świecie i krajach anglojęzycznych, naukę i technikę, sport, żywienie, życie rodzinne i towarzyskie, czy środki masowego przekazu. Bardzo ważne jest więc zdobycie przez ucznia podstawowej wiedzy na powyższe tematy oraz poznanie odpowiedniego słownictwa i gramatyki. Założenia programowe będziemy realizować w oparciu o podręczniki renomowanych wydawnictw tj. Pearson Longman oraz Oxford University Press, a zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów języka angielskiego.

Więcej informacji o egzaminie gimnazjalnym na stronie internetowej: www.cke.edu.pl

Aktualny PageRank strony spot.org.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO