powrót


TELC

Egzaminy TELC (The European Language Certificates) badają indywidualne kompetencje językowe zgodnie z ramami wyznaczonymi w Europie. Przeznaczone są dla wszystkich osób, które muszą udokumentować znajomość języka obcego, zarówno dla celów akademickich, zawodowych, jak i utwierdzenia swoich własnych przekonań oraz dla emigrantów. Przyjęły się już w ponad 20 krajach Europy, a warunki przystępowania do nich oraz ich przeprowadzanie na całym świecie jest jednakowe. Obecnie TELC oferuje egzaminy z 9 języków (w tym angielskiego) na pięciu poziomach (od A1 do C1) określonych przez Wspólny Europejski Ramowy Program Rady Europy. Nastawione są na komunikację językową przy uwzględnieniu aspektów zawodowych. Składa się z 2 części: ustnej i pisemnej. Pierwsza stawia na umiejętność formułowania wypowiedzi oraz prowadzenia rozmowy. Druga natomiast obejmuje rozumienie tekstu pisanego i nagranego oraz wypowiedzi pisemne.

Więcej informacji na stronie: http://www.telc.pl/

Aktualny PageRank strony spot.org.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO