powrót
Erasmus+
Akcja 1 Mobilność edukacyjna
2014-1-PL01-KA104-000740

Nauka pod gołym niebem

Islandia Seminar on outdoor education, landscape and outdoor Venues
Partner: Cursus Iceland
17.05 – 23.05

Cele projektu:
Nauka jezyków obcych na swieżym powietrzu
Zmiana nawyków i świadome zarzadzanie czasem wolnym
Integracja mieszkańców i poprawa jakości życia
Wykorzystanie czasu przeznaczonego na rekreację i wypoczynek
Ekologia – obcowanie z naturą i odpowiedzialność za naturę
Edukacja - kształtowanie wrażliwości na piękno otaczającego świata
Rozwój kreatywnego myślenia
Obcowanie ze sztuką – naturalne materiały
Sztuka kulinarna na świeżym powietrzu


30.05.2015 Piknik w parku w Piasecznie.

Spot szkoła języków obcych przeprowadziła warsztaty językowe, w których uczyła technik i metod nauczania języków obcych na swieżym powietrzu. Osoby uczestniczące w warsztatach miały mozliwość poznania gier i zabaw językowych, służących integracji mieszkańców.


20.09.2015 Warsztaty na Rynku w Piasecznie - Ekologia po angielsku.

Spot szkoła języków obcych przeprowadziła warsztaty językowe na świeżym powietrzu, których celem było położenie nacisku na dbanie o środowisko i uwrażliwienie na piękno otaczającego świata.Uczestnicy uczyli się ekologicznego słownictwa po angielsku oraz wzięli udział w konkursie o ekologii.

Aktualny PageRank strony spot.org.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO